Một món ăn kèm với lớp vỏ giòn tan và phần nhân giòn sừn sựt, dai ngon đủ để khiến bạn lai rai và muốn thưởng thức mãi không ngừng.