Thêm một món bánh nữa được làm với nguyên liệu là cam. Vẫn là những quả cam mọng nước được mua từ chợ về nhưng lần này sẽ khác một chút và chắc chắn bạn sẽ rất thích thú với món bánh này.