Lớp học nấu ăn

Bạn sẽ được hướng dẫn bởi các đầu bếp trưởng, thành viên trong đại gia đình Kitchen Art khi tham gia vào lớp học nấu ăn của chúng tôi. Tại Kitchen Art Studio, bạn sẽ thỏa sức phát triển đam mê của mình cùng sự giúp sức của các trang, thiết bị hiện đại.